Kandidera till styrelsen | Sverigedemokraterna i Askersund-Laxå

Kandidera till styrelsen

Kandidaturer till styrelsen för Sverigedemokraterna Askersund-Laxå ska vara valberedningen tillhanda senast 1/12 2016. Kandidaturer som inkommer efter 1/12 kommer att tas i beaktning av valberedningen men kommer inte att vara valbara på årsmötet om de inte ingår i valberedningens förslag.

Formulär för kandidaturer hittar du här.

Med vänlig hälsning,
Valberedningen