Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Askersund-Laxå

Våra företrädare

Företrädare i Askersunds kommun

Kommunfullmäktige
Jonas Bygdén
Karin Bygdén

Kommunstyrelsen
Jonas Bygdén (ord)
Jan Gullstrand (ers)

Socialnämnden
Carl-⁠Eric Åneby (ord)
Jonas Bygdén (ers)

Kultur-⁠och Tekniknämnden
Jonas Bygdén (ord)
Karin Bygdén (ers)

Barn-⁠och Utbildningsnämnden
Jonas Bygdén (ord)
Elisabeth Tegelaar-Petersson (ers)

Valnämnden
Jonas Bygdén (insynsplats)

Miljömålsreferensgruppen
Jonas Bygdén